செவ்வாய், செப்டம்பர் 27, 2005

வெளிநாடு

வெளி நாடு வந்து விட்டால்
பல நோடு உழைத்திடலாமென்பர்!
ஒரு நோடும் இங்கில்லாது
கடநோடு இங்கிருக்கிறோம் இன்று!
பலனேதும் இல்லாது பலமோடு
பார்த்திருப்போம் பல காலம்!
வருடம் ஒன்றாகியும் வேலை இல்லை
நிரந்திரமான விசாவுமில்லை!
இல்லை என்ற வார்த்தை
எம் வாழ்வில் இல்லை என்று!
இறுமாந்திருந்த எமக்கு
வாழ்வே இல்லை.

கருத்துகள் இல்லை:

Uploaded with ImageShack.us

காங்கிரஸை தோற்கடிப்போம்

Uploaded with ImageShack.us