செவ்வாய், செப்டம்பர் 27, 2005

செவ்வந்திப்பூ

செவ்வந்திப்பூ என்று நான் இருந்தேன்
சென்று தொட்டுப்பார்த்தபோதுதான்
தெரிந்தது அவள் பூவல்ல செந்தீ என்று.

கருத்துகள் இல்லை:

Uploaded with ImageShack.us

காங்கிரஸை தோற்கடிப்போம்

Uploaded with ImageShack.us