திங்கள், அக்டோபர் 13, 2008

சிறீலங்கா உணவுப்பொருட்களில் கொடிய விஷம், மக்களே கவனம்!!!

சிறிலங்காவில் இருந்து ஏற்றுமதியாகும் மன்சி பிஸ்கட் எட்னா சொக்லட்டில் விசப் பொருட்கள்.

சிவிஸ் அரசின் சுகாதரத் துறையால் சிறிலங்காவில் இருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்படும் மன்ச்சி பவ் என்னும் பிஸ்கட்டைப் பரிசோதித்த போது அதில் மெலமையின் என்னும் நச்சுப் பொருள் இருப்பது கண்டு பிடிக்கப்படுள்ளது.இந்த நச்சுப்பொருள் உள்ள பாலை உண்டதால் அண்மையில் சீனாவில் பல குழந்தைகள் இறந்துள்ளார்கள்.ஆகவே புலத் தமிழர்கள் சிறிலங்காவில் இருந்து வரும் பிஸ்கட்டுக்கள் சொக்கிளட்டுக்களை தவிர்க்கவும்.

Swiss find melamine in Thai, Sri Lankan biscuitsLast updated: Monday, October 13, 2008 6:45 AM EDT

GENEVA - Swiss authorities say they have found high concentrations of melamine in biscuits from Thailand and Sri Lanka and have called on other European countries to withdraw the products.

Authorities in the canton (state) of Geneva say tests have shown high melamine levels in the Thai biscuits Milk Cookies S&P and the Sri Lankan candies LemonPuff Munchee.

Melamine in milk has been blamed for the deaths of four infants and for sickening more than 54,000 others in mainland China.

The authorities said in a statement Monday that the European distribution channels for the two biscuits have been identified.

They say tests on a dozen baby milk products have shown no melamine contamination.

A service of the Associated Press(AP)

கருத்துகள் இல்லை:

Uploaded with ImageShack.us

காங்கிரஸை தோற்கடிப்போம்

Uploaded with ImageShack.us